PRIVACYVERKLARING

Bij de Mannen van de Vloer staat uw privacy hoog in het vaandel. Om u goed van dienst te kunnen
zijn is het in sommige gevallen benodigd dat we gegevens opslaan, we slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Over ons
de Mannen van de Vloer is onderdeel van Smit Parket, gevestigd aan de Brunstingerstraat 5, 9411 EH in Beilen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73948306. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten die wij leveren hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smitparket.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket verwerkt uw persoonsgegevens, voor de
volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Versturen van onze digitale nieuwsbrief. Wij sturen uitsluitend een nieuwsbrief wanneer u hierom
hebt gevraagd.
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket analyseert uw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we gegevens bewaren
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van deze
termijn wordt deze data geanonimiseerd.
Delen met anderen
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit
Parket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Cookies van derden
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket maakt ook gebruik van diensten van enkele
reclamepartners. Hierdoor kan het aanbod mogelijk interessanter voor u worden door gebruik van
advertenties die op uw online surfgedrag wordt afgestemd. Dit komt doordat de reclamepartners
zogenaamde remarketing of retargeting cookies op uw PC, laptop, tablet smartphone plaatst.
Hiervoor dient u wel uitdrukkelijk toestemming te geven aan de betreffende reclamepartner. Indien
de reclamepartner uw uitdrukkelijke toestemming niet heeft, kunt u om verwijdering van de cookies
verzoeken.
Remarketing
Als u onze website bezoekt, wordt door middel van retargeting/remarketing vastgelegd voor welke
delen van de website u interesse toont. Uw surfgedrag en de hiermee verkregen gegevens kunnen door onze reclamepartners worden gebruikt om voor u gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Gepersonaliseerde advertenties hebben volgens De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket een meerwaarde. Weergave hiervan gebeurt op basis van eerder door u browser opgeslagen cookies.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Indien u uzelf voor remarketing/retargeting doeleinden wenst af te melden voor cookies van derden, waar deze privacyverklaring van De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket geen betrekking op heeft, verwijzen wij u door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising
Initiative (NAI). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het NAI. De Mannen van de Vloer
onderdeel van Smit Parket wijst u er wel op dat indien u uw cookie-instellingen van de browser al
heeft ingesteld op het niet toelaten van de zogenaamde third-party-cookies (cookies van derden), de opt-out tool een foutmelding zal geven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smitparket.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Mannen van de Vloer onderdeel van
Smit Parket zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@smitparket.nl.

De Mannen van de Vloer onderdeel van Smit Parket heeft de volgende
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je u
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.